Implantet Dentare

Implanti Dentar është rrënja artificiale e një dhëmbi që vendoset në kockën e gojës, për të shtuar një dhëmb që mungon ose një urë, kur mungojnë disa dhëmbë. Implantet janë të përbërë nga material titani dhe janë plotësisht biocompatibile (të përshtatshëm), me trupin e njeriut. Kjo është një mundësi ideale për njerëzit që kanë humbur një ose më shumë dhëmbë. Suksesi i implanteve është provuar prej më shumë se 35 vite në mbarë botën, ku problemi i një dhëmbi të humbur është zgjidhur përgjithmonë.

Implantet Dentare

Implanti Dentar është rrënja artificiale e një dhëmbi që vendoset në kockën e gojës, për të shtuar një dhëmb që mungon ose një urë, kur mungojnë disa dhëmbë. Implantet janë të përbërë nga material titani dhe janë plotësisht biocompatibile (të përshtatshëm), me trupin e njeriut. Kjo është një mundësi ideale për njerëzit që kanë humbur një ose më shumë dhëmbë. Suksesi i implanteve është provuar prej më shumë se 35 vite në mbarë botën, ku problemi i një dhëmbi të humbur është zgjidhur përgjithmonë.

Si procedohet për vendosjen e një Implanti? ​

Për vendosjen e një implanti, fillimisht bëhet konsulta klinike ku shikohen shumë detaje vizive, pastaj merren parasysh imazhet dixhitale dhe 3D, bëhet anamneza e pacientit dhe më pas vendoset mënyra e trajtimit me implant ose jo.

Procedura ka dy faza:

 • Faza e parë, është faza kirurgjikale ku bëhet vendosja e implantit në kockën e gojës.
 • Faza e dytë, është pjesa protezike mbi implant.

Ura mbi Implante Dentare

Vendosja e urës mbi implante dentare kryhet me të njëjtën procedurë si vendosja e saj mbi dhëmbët e vërtetë. Një alternativë mjaft efikase që zgjidh situatat kur pacienti ka një mungesë të konsiderueshme të dhëmbëve qoftë në nofullën e poshtme apo dhe atë të sipërme.

Për jetëgjatësine e strukturës së urës, është thelbësore të ndiqen disa rregulla:

 • Të tregohet kujdes për higjenën orale;
 • T’i kushtohet më shumë vëmendje pastrimit të pjesëve që mbështesin urën;
 • Vizita periodike tek dentisti.

Si procedohet për vendosjen e një Implanti? ​

Për vendosjen e një implanti, fillimisht bëhet konsulta klinike ku shikohen shumë detaje vizive, pastaj merren parasysh imazhet dixhitale dhe 3D, bëhet anamneza e pacientit dhe më pas vendoset mënyra e trajtimit me implant ose jo.

Procedura ka dy faza:

 • Faza e parë, është faza kirurgjikale ku bëhet vendosja e implantit në kockën e gojës.
 • Faza e dytë, është pjesa protezike mbi implant.

Ura mbi Implante Dentare

Vendosja e urës mbi implante dentare kryhet me të njëjtën procedurë si vendosja e saj mbi dhëmbët e vërtetë. Një alternativë mjaft efikase që zgjidh situatat kur pacienti ka një mungesë të konsiderueshme të dhëmbëve qoftë në nofullën e poshtme apo dhe atë të sipërme.

Për jetëgjatësine e strukturës së urës, është thelbësore të ndiqen disa rregulla:

 • Të tregohet kujdes për higjenën orale;
 • T’i kushtohet më shumë vëmendje pastrimit të pjesëve që mbështesin urën;
 • Vizita periodike tek dentisti.

Proteza mbi Implante

1. Teknika “All On 6”

Nëse keni humbur të gjithë dhëmbët ose keni proteza të lëvizshmë, një mënyrë mjaft efikase për të rikthyer edhe një herë ndjesinë e të paturit dhëmbët tuaj është metoda “all on 6”.
Falë kësaj teknike mund ti thoni lamtumirë protezave të vjetra me proteza fikse të vendosura mbi 6 implante.
Nëpërmjet kësaj teknike moderne dhe inovative është e mundur të vendosen të gjithë dhëmbët (12 ose 14 dhëmbë) si në nofullën e poshtme dhe atë të sipërme.

Si aplikohet kjo teknikë?

Realizimi i vendosjes së protëzës fikse mbi 6 implante bëhet në dy faza:

 • Faza e parë konsiston në vendosjen e implanteve.
 • Faza e dytë e cila vjen pas tre ose gjashtë muajsh, konsiston në vendosjen e protezës fikse.


Në klinikën tonë ofrohet dhe vendosja e protezave provizore përgjatë periudhës 3 ose 6 mujore të pritjes së proçesit të integrimit të implantit më kockën. Kjo,për arsye që pacienti dhe gjatë kësaj periudhe të mos humbasë plotësisht anën funksionale dhe sigurisht asaj estetike.

Proteza mbi Implante

1. Teknika “All On 6”

Nëse keni humbur të gjithë dhëmbët ose keni proteza të lëvizshmë, një mënyrë mjaft efikase për të rikthyer edhe një herë ndjesinë e të paturit dhëmbët tuaj është metoda “all on 6”.
Falë kësaj teknike mund ti thoni lamtumirë protezave të vjetra me proteza fikse të vendosura mbi 6 implante.
Nëpërmjet kësaj teknike moderne dhe inovative është e mundur të vendosen të gjithë dhëmbët (12 ose 14 dhëmbë) si në nofullën e poshtme dhe atë të sipërme.

Si aplikohet kjo teknikë?

Realizimi i vendosjes së protëzës fikse mbi 6 implante bëhet në dy faza:

 • Faza e parë konsiston në vendosjen e implanteve.
 • Faza e dytë e cila vjen pas tre ose gjashtë muajsh, konsiston në vendosjen e protezës fikse.


Në klinikën tonë ofrohet dhe vendosja e protezave provizore përgjatë periudhës 3 ose 6 mujore të pritjes së proçesit të integrimit të implantit më kockën. Kjo,për arsye që pacienti dhe gjatë kësaj periudhe të mos humbasë plotësisht anën funksionale dhe sigurisht asaj estetike.

2. Teknika “All On 4” ​

Kjo teknikë është në parim e njëjtë me vendosjen e protezës fikse mbi gjashtë implante, por në këtë rast vendosen 4 të tillë, që shërbejnë për fiksimin e protëzes.

Zgjedhja midis teknikës mbi gjashtë apo katër implante ndikohet nga densiteti i kockës së pacientit, dhe kushteve të tjera mjekësore që duhet të plotësojë.

“All on 4” e përshtatshme në rastet kur:

 • Pacienti nuk ka asnjë dhëmb në njërën prej nofullave
 • Pacienti vuan nga paradontoza
 • Pacienti nuk ka densitet të mjaftueshëm të kockës së nofullës


Të dyja teknikat si vendosja e protëzës fikse mbi katër apo gjashtë implante, është një formë mjaft efikase për të hequr një herë dhe përgjithmonë protezat e lëvishme, dhe për të rikthyer ndjesinë e të paturit dhëmbët tuaj.

2. Teknika “All On 4” ​

Kjo teknikë është në parim e njëjtë me vendosjen e protezës fikse mbi gjashtë implante, por në këtë rast vendosen 4 të tillë, që shërbejnë për fiksimin e protëzes.

Zgjedhja midis teknikës mbi gjashtë apo katër implante ndikohet nga densiteti i kockës së pacientit, dhe kushteve të tjera mjekësore që duhet të plotësojë.

“All on 4” e përshtatshme në rastet kur:

 • Pacienti nuk ka asnjë dhëmb në njërën prej nofullave
 • Pacienti vuan nga paradontoza
 • Pacienti nuk ka densitet të mjaftueshëm të kockës së nofullës


Të dyja teknikat si vendosja e protëzës fikse mbi katër apo gjashtë implante, është një formë mjaft efikase për të hequr një herë dhe përgjithmonë protezat e lëvishme, dhe për të rikthyer ndjesinë e të paturit dhëmbët tuaj.