• Amalgami, ka në përberje të tij zhivë, që është shumë e dëmshme për trupin
  • Me kalimin e viteve, amalgami tkurret, me rezultat mos-puthitjen me muret e dhëmbit, dhe prishjen e tij nën mbushje
  • Amalgami është shumë rigid; për këtë arsye transmeton presionin e kafshimit tek dhëmbi, duke thyer shpesh herë atë